شورای صدور پروانه ساخت با ۳ فیلمنامه در جلسه ۱۲ خرداد موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای صدور پروانه ساخت برای ۳ پروژه انیمیشن سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.

فیلمنامه های «آریوبرزن(انیمیشن)» به تهیه کنندگی مریم گودرزی، کارگردانی ایمان ایرانی نژاد مقدم و نویسندگی علیرضا محمودی(ایرانمهر) در ژانر کودک و نوجوان با موضوع تاریخی، «راز پروانه‌ها(انیمیشن)» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی تنهایی و نویسندگی مهدی صالحی اقدم در ژانر کودک و نوجوان با موضوع فانتزی و «قدرت برتر(انیمیشن)» به تهیه کنندگی ناصر رویین تن و به کارگردانی محمد ربانی و نویسندگی مشترک فرشید تمری / ناصر رویین تن در ژانر کودک و نوجوان با موضوع تخیلی، موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.