شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران از کلیه همکاران و سرمایه گذاران فیلم ها خواست اگر پخش ها با آنها تسویه حساب نکرده اند، نام سینماهای بد حساب را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید غلامرضا موسوی دبیر شورایعالی تهیه کنندگان سینمای ایران ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس آیین نامه شورای صنفی نمایش و عرف، سالن های سینما در سراسر کشور موظفند حداکثر دو هفته بعد از پایان نمایش فیلم ها، همه سهم تهیه کنندگان را تحویل دفاتر پخش دهند.

وی ادامه داد: طبیعتا پخش ها نیز موظفند وجوه دریافتی را به تهیه کننده یا سرمایه گذار «حسب قرارداد» منتقل کنند اما و متاسفانه تعدادی از سالن ها نه تنها نسبت به پرداخت حقوق صاحبان فیلم ها تعلل می کنند، بلکه هنگام تسویه حساب چک های مدت دار به پخش ارائه می کنند. در این شکل، حقوق تهیه کنندگان که معمولا و باید همزمان با نمایش فیلم، پرداخت شود به مدت طولانی پرداخت نمی شود.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: متاسفانه برخی از پخش ها نیز بخاطر رودر بایستی با صاحبان این گونه سالن ها و یا عدم امکان شکایت، وجوه را نمی توانند دریافت کنند. در نتیجه صاحبان فیلم برای دریافت حقوق حقه شان مدتی باید منتظر بمانند. این در شرایطی است که این صاحبان فیلم خود نیز باید با دریافت مطالباتشان حقوق معوقه ای را پرداخت یا نسبت به تولید فیلم جدید اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در پی شکایت تعدادی از تهیه کنندگان، هیات رئیسه شورایعالی تصویب کرد که با شناسایی سینماهای بدحساب در تهران و شهرستانها، از ارائه فیلم تا به روز شدن خودداری کنند.

دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران توضیح داد: واقعیت این است که صاحبان سالن های سینما وجه را نقدا از تماشاگر دریافت می کنند و بدیهی است که باید با فرصتی حداکثر یک هفته ای سهم صاحبان فیلم را پرداخت کنند.

وی بیان کرد: شورای عالی ضمن تشکر از صاحبان خوش حساب سالن های سینما که کم هم نیستند در زمینه برخورد با صاحبان بد حساب سالنها جدی و پیگیر خواهد بود.

موسوی در پایان گفت: هفته آینده نشستی با حضور تهیه کنندگان و سرمایه گذاران فیلم ها در شورایعالی برگزار می شود تا ضمن ارائه اطلاعات حقوقی نسبت به دریافت حق السهم، از آنها در مورد سینماهای بد حساب اطلاعات بشتر کسب شود.