‏نشست پژوهشی «نگاشت مهرگرد» فاز پژوهشی «فستیوال باغ شهر» تهران است که با حضور ژیلبر فیلانژه رییس فستیوال «هنر، شهر و منظر» امی یَن فرانسه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با حضور ژیلبر فیلانژه رئیس فستیوال «هنر، شهر و منظر»، امی یَن فرانسه، نمایشگاه و نشست تخصصی «نگاشت مهرگرد»، فاز پژوهشی «فستیوال باغ شهر» تهران، در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

این نشست تخصصی با همکاری مؤسسه ایران شناسی فرانسه در ایران، پروژه ای است که به احیا قنات های متروکه تهران می پردازد.

در توضیح این نمایشگاه که در ساعت ۵ بعدازظهر یکشنبه ۲۰ تیرماه جاری آغاز به کار می کند، آمده است: «در وضعیت کنونی بحران ملی آب، هدف از این پروژه، ایجاد آگاهی نسبت به نظام کهن قنات ایران به عنوان یک منبع آب پایدار و تجدید پذیر است. این زیرساخت باستانی که در طول چندین هزاره، کشور ما را شکل داده و تنها برای چندین دهه متروکه شده است، چگونه می تواند پس از رشد لجام گسیخته شهرها به عنوان ابزاری معماری فضا را تعریف کند؟

این طرح با تمرکز بر احیای قدیمی ترین قنات تهران، مهرگرد، برگزاری «فستیوال باغ شهر» را در پیاده راهی سبز به طول ۵ کیلومتر، از مادر چاه تا مظهر آن در کاخ گلستان پیشنهاد می کند. این پیاده راه پژواکی از مسیر قنات در زیر زمین خواهد بود که با ایجاد شبکه ای از جوب های روباز که به طور موازی در سطح زمین جریان دارند، وضعیت مطلوب آن را یادآوری می کنند. عناصر کالبدی باغ ایرانی در سکانس های متوالی به کار گرفته می شوند و بازدیدکننده را از میان برخی از مهم ترین ساختمان های نمادین شهر عبور می دهند و در کاخ گلستان به پایان می رسند؛ جایی که آب قنات مجدداً مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این پروژه قنات را ابزار باززنده سازی معرفی می کند که حفاظت از آب و نوسازی شهری را از طریق احیامهارت های باستانی میسر می سازد.»

پنل گفت وگوی تخصصی نیز در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۱ تیرماه جاری به مدیریت سارا کمالوند در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. این پنل گفت وگو به ارزیابی فرصت ها و چالش های فستیوال باغ شهر تهران به عنوان یک پروژه آزمایشی شهری می پردازد. «فستیوال باغ شهر» پروژه ای پژوهشی کاربردی که توسط هیدروسیتی در(ESA - LABمدرسه عالی معماری پاریس) و با مشارکت شهرداری تهران، فستیوال «هنر، شهر و منظر» امی یَن و همچنین مؤسسه ایران شناسی فرانسه در ایران آغاز شده است. پروژه ای که پاسخگوی مسأله فعلی شهر در رابطه با حفاظت و احیا مرکز تاریخی و مشکلات اکولوژی و آلودگی هوا است.

در حال حاضر در هر ثانیه حدود ۲۰۰ لیتر آب از قنات «مهرگرد» وارد سیستم فاضلاب تهران می شود. بازیابی آبی که اکنون به هدر می رود غنیمت است اما بازگرداندن آن به سطح زمین و اطمینان از مطلوب بودن وضعیت آن چالش های سیاسی، اجتماعی و فنی را در پی دارد. این گفتمان پرسش هایی در ارتباط با مسئولیت، مدیریت و فضای عمومی را مطرح می کند.

اعضای پنل شامل ژیلبر فیلانژه رییس فستیوال «هنر، شهر، منظر»، امی یَن از کشور فرانسه، اسکندر مختاری فعال در حوزه حفاظت از میراث، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، علی محمد سعادتی قائم‌مقام شهردار منطقه ۱۲ تهران و احمد مالکی متخصص قنات در تهران هستند.

«نگاشت مهرگرد» فاز پژوهشی «فستیوال باغ شهر» تهران است، پروژه ای که به احیا قنات های متروکه تهران می پردازد. اعضای این گروه عبارتند از سارا کمالوند به همراه آمنه کریمیان، فریماه جمالی، نرجس زیودار، سمیرا اسکندری، مونا مسچی و مرتضی همتی.