چهارمین نشست از سلسله نشست های پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر: چالش ها و راهکارها» دوشنبه ۲۱ تیرماه در محل این مدرسه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سلسله نشست های پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران دوشنبه های هر هفته، بر اساس ۴۰ عنوان پژوهش، تالیف و ترجمه ای که توسط مدرسه ملی سینمای ایران، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ به انجام رسید تشکیل می شود و در نشست چهارم مساله سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر مورد بحث و بررسی تخصصی قرار می گیرد. در این نشست علی مرتضویان گزارشی از پژوهش خود با عنوان «ارزیابی و آسیب شناسی جشنواره فیلم فجر از آغاز تا به امروز» ارائه خواهد کرد و سپس سید محمد بهشتی و علیرضا رضاداد در پنل نخست با عنوان «تجربه تاریخی برگزاری جشنواره فیلم فجر» از ابعاد مختلف برگزاری این جشنواره در ادوار گوناگون سخن می گویند. پنل دوم این نشست با حضور ابوالحسن داوودی و منوچهر شاهسواری و با عنوان «جشنواره فیلم فجر: دستاوردهای اکنونی، چشم انداز آینده» برگزار می شود. این نشست که اجرای آن را رامتین شهبازی برعهده دارد، در تاریخ ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار می شود.