کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران برای عباس کیارستمی پیام تسلیت نوشت.

به گزارش خبرگزاری موج، در متن پیام تسلیت کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران آمده است:

«سینمای ایران و جهان به سوگِ نام آوری از جنسی ناب تصویر و خیال نشست، عباس کیارستمی اعتبار و اندیشه جاری و زلالِ سینمایی بود و هست که آبروی جهانی اش بسیار مدیون اوست، نقاش، طراح گرافیک، عکاس و سینماگری روشنگر و بلند نظر، امروز به سوی ابدیتِ سیالِ نور پرکشید. عنوان بندی های بدیع وی در سال های آغازینِ موج نو، دریچه ای روشن بر افقِ تازه سینمای ایران بودند.

کانون طراحان و مدیرانِ تبلیغاتِ سینی ایران این اندوهِ عمیق را به جامعه بزرگِ سینمایی کشورمان تسلیت می گوید.»