طی تفاهم نامه انجمن سینمای جوان با بنیاد سینمایی فارابی دومین دوره المپیاد فیلمساز کشور برگزار می شود.

محمدرضا بهشتی منفرد مشاور مدیر عامل انجمن سینمای جوان در خصوص برگزاری دومین دوره المپیاد فیلمسازی به آیدا عزیزی خبرنگار خبرگزاری موج گفت: نخستین المپیاد فیلمسازی با همکاری مدیریت بنیاد سینمایی فارابی و انجمن سینمای جوانان به صورت مشترک برگزار شد. امسال هم طی تفاهم نامه ای با بنیاد فارابی فراخوان آن اعلام خواهد شد. بهشتی افزود: علیرضا شجاع نوری سال قبل به عنوان دبیر جشنواره فیلم نوجوان همدان بود و پیشنهاد برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوان را مطرح کرد و این طرح با همکاری انجمن سینمای جوان اجرایی شد و ما فعالیتمان را در زمینه اجرایی متمرکز کردیم. مدیر سابق انجمن سینمای جوان دفتر تهران درباره تفاوت ماهیت این المپیاد با سایر المپیادهای علمی دانش آموزی گفت: این المپیاد با شیوه برگزاری المپیادهای علمی متفاوت بود، از طریق دفاتر انجمن سینمای جوان فرخوان داده شد و از علاقمندان ثبت نام به عمل آمد. شرکت کنندگان ایده های خود را عرضه کردند و ایده ها توسط شورایی سه نفره بررسی شد به کسانی که ایده های شاخص تری داشتند آموزش داده شد و فیلم هایشان را ساختند. مشاور مدیرعامل انجمن سینمای جوان ادامه داد: المپیاد به عنوان پروژه ا ی که از فارابی به ما پیشنهاد شد انجام گرفت جز فعالیت های فوق برنامه انجمن سینمای جوان بود. نخستین  دوره المپیاد فیلمسازی کشور با شرکت بیش از یک‌هزار نفر شروع به کار کرد. در جریان برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان سراسر کشور، احمد کاوند، نادره ترکمانی و سعید نجاتی به عنوان اعضای هیات انتخاب انجمن سینمای جوانان ایران، ۷۵ فیلم کوتاه از مجموع ۴۷۳ فیلم کوتاه ارسال شده به این المپیاد را انتخاب کردند. همچنین برندگان بخش المپیاد فیلمسازی در دو بخش اعطای گواهی افتخار بهترین فیلم المپیاد جوانان ایران و گواهی افتخار هیئت داوران المپیاد فیلمسازی اعلام شدند.