عبدالرضا داوری مشاور احمدی نژاد در واکنش به اظهارات سعید مستغاثی مطلب جالبی را در کانال خود منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید مستغاثی نویسنده کیهان در اظهاراتی عنوان کرده بود: اوج ابتذالِ سینما در دولت احمدی نژاد بود. داوری هم با انتشار این بخش از اظهارات مستغاثی در کانال خود، در ادامه سوال جالبی را به اشتراک گذاشت و پرسید: اخراجی ها پر مخاطب ترین فیلم دولت احمدی نژاد و من سالوادور نیستم پر مخاطب ترین فیلم دولت روحانی، کدام یک مبتذل هستند؟