شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۵ عنوان فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه یکشنبه ۳۰ خرداد شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «عشق و جنون» به تهیه کنندگی محمدرضا محمدی و به کارگردانی حسن نجفی، «پی ۲۲» به تهیه کنندگی داوود حیدری و به کارگردانی حسین قاسمی جامی، «آسپرین قسمت ۹» به تهیه کنندگی و به کارگردانی فرهاد نجفی، «این مرد نیچه نیست» به تهیه کنندگی و به کارگردانی سعید کشاورزی و «مایا» به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و به کارگردانی هادی رحیمی موافقت شد. همچنین در این جلسه با عرضه ۶ عنوان فیلم کوتاه و ۷ عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.