همه سینماهای سراسر کشور از امروز جمعه ۴ تیر ماه تا صبح روز سه شنبه ۸ تیر ماه تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، همه سینماهای کشور از ساعت ۱۹ امروز جمعه ۴ تیر تا پایان روز شنبه ۵ تیر و دوشنبه ۷ تیر ماه در تمام روز تعطیل هستند. سینما‌ها می‌توانند یکشنبه ششم تیر تا ساعت ۱۹ فعالیت داشته باشند. فعالیت تمامی سینماها از صبح روز سه شنبه ۸ تیر ماه از سر گرفته می شود. به گزارش موج دلیل این تعطیلی آغاز ایام شب های قدر و انجام مناسک مربوط به این شب ها است.