کانون کارگردانان سینمای ایران طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به موضع گیری علی جنتی، وزیر ارشاد، نسبت به فیلم هایی که پروانه نمایش دارند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، کانون کارگردانان سینمای ایران طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به موضع گیری علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به فیلم هایی که پروانه نمایش دریافت می کنند، اعلام کرد. در متن این نامه آمده است: «جناب آقای علی جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام کانون کارگردانان سینمای ایران با خشنودی در این بهار سینما نسبت به مواضع حضرتعالی و مدیران تحت امر شما با فیلم و فیلم هایی که از وزارت ارشاد پروانه نمایش دریافت کرده اند معترض است. باید دانست صدور پروانه نمایش (که اعضای آن با حکم مستقیم شما منصوب می شوند) و سپس بی اعتبار کردن از سوی صادرکنندگانش غیر از ضرر و زیان مادی و معنوی به فیلمسازان چیزی ندارد البته قبل از هر چیز دستگاه صادرکننده مجوز را نزد افکار عمومی بی اعتبار می سازد. شرایط سخت تولید و مشکلات توزیع و ممیزی به اندازه کافی جان سازندگان آثار ایرانی را می گیرد تا موفق به اخذ پروانه نمایش بشود، حال با دریافت پروانه نمایش وزیر محترم با اعتراض این یا آن جریان قانون گریز که در چند سال اخیر سینما را بهانه درگیری های سیاسی شان می کنند، هم از شأن شورای پروانه نمایش کم می کنند و هم کار تولیدکننده فیلم ایرانی را به انزوا و ناامیدی می کشاند، بدیهی است فیلمی که دارای پروانه نمایش است نباید به هیچ بهانه ای انکار شود. سینمای ایران با این جثه نحیفش که به لحاظ اقتصادی که خود مسوولین و کارشناسان و حتی مردم به آن وقوف دارند زیر بار این همه فشار چگونه جان به در ببرد؟ جناب آقای وزیر شما خود آگاهید که اکثر سینماگران ایران برابر واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه بسیار صبورانه و شرافتمندانه و قانون مدار رفتار کرده اند. جناب آقای وزیر حال که استقبال علاقه مندان به سینمای ایران از همه گونه های مختلف سینما را شاهد هستیم و در حال حاضر روزنه ای است برای اوقات فراغت جوان ما این روزنه را با سلیقه های شخصی، گروهی نبندیم و لااقل با پشتیبانی از مجوزهای ساخت و نمایش به سوی سینمایی پربار، مؤثر و فرهنگی تر پیش برویم. شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران»