مدرسه ملی سینماى ایران نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی - تخصصی را با هدف معرفی پژوهش‌هایی که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ در سازمان امور سینمایی انجام شده، برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، این پژوهش‌ها با همکاری مدرسه ملی سینمای ایران و دانشگاه تهران، در قالب تألیف و ترجمه صورت گرفته است.   مدرسه ملی بنا دارد در کنار انتشار این آثار، مباحث مطرح شده در این پژوهش‌ها را با حضور سینماگران و استادان دانشگاه به بحث و بررسی بگذارد. به دلیل ارتباط تنگاتنگِ مفهوم سینمای ملی و چگونگی بازنمایی اقوام در سینما، نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها به پژوهش دکتر بهروز محمودی بختیاری با عنوان «بازنمایی اقوام ایرانی در سینمای داستانی ایران: پژوهشی در نشانه‌شناسی فرهنگی» اختصاص خواهد یافت.   دو سخنران این نشست دکتر شهاب‌الدین عادل و کیومرث پوراحمد به ترتیب درباره‌ «ملاحظات مفهومی بازنمایی اقوام در سینمای داستانی ایران» و «تجربه‌ بازنمایی اقوام در سینمای داستانی ایران» سخنرانی خواهند کرد.   این نشست که ورود به آن برای عموم آزاد است از ساعت ۱۸ الی ۲۰ روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار خواهد شد