مدرسه ملی سینمای ایران دهمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی خود را با عنوان «امنیت بازار در سینمای ایران» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در نشست مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان «امنیت بازار در سینمای ایران» حمید باقریان پژوهشگر به ارائه پژوهشی از خود با عنوان «بررسی اقتصادی تولید فیلم سینمایی در ایران» می‌پردازد و سپس علیرضا داوودنژاد و منوچهر محمدی از تهیه‌کنندگان سینمایی به ایراد سخنرانی درباره‌ موضوع نشست خواهند پرداخت. این دومین نشست از سه‌گانه پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با موضوع «اقتصاد سینمای ایران» است. در واپسین نشست اقتصادی «ماهیت سرمایه و ساختار سینمای ایران» مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این نشست‌ که اجرای آن‌ را سعید قطبی ­زاده منتقد سینمایی بر عهده دارد، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار خواهد شد.