جمشید مشایخی در صحت است، ما به امر خدا گردن می نهیم و به خداوند متعال توکل کردیم.

طی ساعت اخیرعکس هایی از هنرمند پیش کسوت سینما، تئاتر و تلوزیون جمشید مشایخی روی تخت بیمارستان همراه با خبر فوت ایشان در فضای مجازی منتشر شد. گیتی رئوفی، همسر جمشید مشایخی در گفت و گو با آیدا عزیزی خبرنگار خبرگزاری موج اظهار داشت: عده ای بیکار و یاوه گو اخبار کذبی مبنی بر بیماری و  فوت جمشید مشایخی منتشر می کنند، ایشان در صحت هستند ما به امر خدا گردن می نهیم و به خداوند  متعال توکل کردیم. همسر مشایخی افزود: جمشید مشایخی در حال حاضر سر پروژه ای نیست و فعلا بازی در فیلم یا سریالی در برنامه اش وجود ندارد.