شورای انتخاب بخش تئاتر شورایی با ارزیابی آثار گروه‌های شرکت کننده در این بخش ۶ گروه را برای حضور در بخش غیر رقابتی تئاتر شورایی پنجمین جشنواره تئاتر شهر انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای انتخاب این بخش متشکل از سامان خلیلیان، آریان رضایی و حسن مؤذنی ۶ گروه تئاتر شورایی را مشروط به رعایت قواعد فنی و اصول اخلاقی در تئاتر شورایی برای حضور در بخش غیر رقابتی تئاتر شورایی جشنواره تئاتر شهر معرفی کرد.
گروه‌های پذیرفته شده عبارتند از:
۱. گروه تئاتر شورایی فرهنگ سرای خاوران
۲. گروه تئاتر شورایی فرهنگ سرای اندیشه
۳. گروه تئاتر شورایی فرهنگ سرای تهران
۴. گروه تئاتر شورایی موسسه‌ی نذر فرهنگی
۵. گروه تئاتر شورایی دیالوگ
۶. گروه مونو / شورایی
پنجمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهریورماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود