مدیریت و کارکنان موزه سینما درگذشت داود رشیدی هنرمند و بازیگر تئاتر و سینما را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، متن پیام تسلیت به این شرح است: خبر کوچ اساتید فرهنگ و هنر تلخ است و با رفتن هر هنرمندی، بخش بزرگی از هنر این سرزمین به خاطره تبدیل و در نهایت برگی از دفتر تاریخ هنر ایران زمین می شود. خبر درگذشت داود رشیدی هنرمند ارزنده تئاتر و سینما سخت و باور نکردنی است و متاسفانه باید پذیرفت که دُری گرانبها از هنر تئاتر و سینما از میان ما رفته است. درگذشت داود رشیدی را به همسر، دختر و دیگر اعضای خانواده که در تمام لحظات بیماری این هنرمند فقید، او را تنها نگذاشتند تسلیت می گوییم.