بازسازی و نوسازی بیش از ٧٠ سالن سینما در سراسر کشور، انجام عملیات مطالعاتی و حمایت از نوسازی ١۵ باب سالن سینما، تجهیز ١۵ سالن سینمایی جدید، بازگشایی خانه سینما و افزایش دوبرابری مخاطبان سینما و و نجات سینمای کشور ایران از ورشکستگی از مهمترین محورهای عملکرد سازمان سینمایی در دولت یازدهم است.

به گزارش خبرگزاری موج ، میزان فروش سینماهای کشور از (٢۶١٠٠٠) میلیون ریال در سال ١٣٩١ به (٧٣١٢٠۴) میلیون ریال در سال ١٣٩۴ رسیده است. بررسی ٢٢ فیلمنامه سینمایی متناسب با موضوع اقتصاد مقاومتی و الگوی مصرف که ١٠ اثر در مرحله پیش تولید قرار گرفته و ١٢ عنوان نیز در مراحل مختلف تولید قرار گرفته اند از دیگر اقدامات این سازمان در دولت یازدهم می باشد. پیش بینی جایزه ویژه اقتصاد مقاومتی به آثار برگزیده در جشنواره های منطقه ای سینمای جوان و جشنواره ملی فیلم کوتاه که در نیمه دوم سال برگزار می شود،بازگشایی خانه سینما تا مرحله برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل جدید،افزایش دو برابری (١٠٠درصد) مخاطبان سینمای ایران و نجات سینمای کشور از ورشکستگی،اجرای طرح جهادی استقرار و نصب سامانه دیجیتال نمایش در کلیه سینماهای کشور،کاهش فشار مالیاتی بر حوزه سینما از طریق اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (٣) ماده (١٣٩) ق.م.م کاهش ضریب مالیاتی فعالیتهای سینمایی و اصلاح دستورالعمل ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تبصره (٣) ماده (١٣٩) ق.م.م و تشکیل کارگروه مشترک حل مسایل مالیاتی سینما از دیگر فعالیتها و عملکرد این سازمان به شمار می آید. همچنین سهیم کردن اهالی سینما و صنوف سینمایی در نظام تصمیم گیری سینما نظیر شورای پروانه ساخت، شورای صنفی نمایش، هیأت اجرایی طرح کمک هزینه بیکاری، شورای فرهنگی مؤسسات تابعه و غیره از دیگر اقدامات و فعالیت های سازمان سینمایی در دولت یازدهم به شمار می آید