هفته فیلم پیتر بروک از فردا در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، هفته فیلم پیتر بروک ۳ تا ۸ شهریور برای نخستین بار در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این جلسات پخش فیلم با نقد و بررسی کارشناسان همراه خواهد بود. - «شاه لیر» / چهارشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ / نشست نقد و بررسی آن با حضور محمدرضا اصلانی و سودابه فضایلی - «مدراتوکانتابیله» / پنجشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ / نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری - «مهابهاراتا» / جمعه ۵ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ - «سالار مگس‌ها» / شنبه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ / نشست نقد و بررسی آن با حضور محسن آزرم - «تراژدی هملت» / روز یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ / نشست نقد و بررسی با حضور رامتین شهبازی نشست کارشناسی آثار نوشتاری پیتر بروک نیز با همکاری خانه کتاب دوشنبه ۸ شهریور ۱۷ در محل خانه کتاب برگزار می‌شود؛ پیتر استفان پل بروک کارگردان نوآور تئاتر و سینمای بریتانیایی است. او با بدعت و تاثیرگذاری بر تئاتر معاصر با به کارگیری عناصر تئاتر شرق به شهرت رسید.