شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای یک فیلم سینمایی ایرانی مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش فیلم «یتیم خانه ایران» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی ابوالقاسم طالبی صادر شد.