انجمن سینمای جوان در برگزاری بخش مردمی و بخش فیلم کوتاه نخستین جشنواره فیلم «سلامت» با این جشنواره همکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست مشترک ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم «سلامت» و فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوان برگزار شد. در این نشست طرفین درباره نقش فیلمسازان جوان در فرهنگسازی جامعه در حوزه سلامت و نقش فیلم کوتاه و اثر آن بر گسترش و توسعه سلامت و خود مراقبتی جامعه به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

انجمن سینمای جوان تاکید کرد که از بخش های مردمی و فیلم کوتاه جشنواره فیلم «سلامت» حمایت خواهد کرد.

برگزاری کارگاه های فیلمسازی با موضوع سلامت، تولید مشترک فیلم کوتاه در حوزه سلامت و حضور آثار تولیدی دفاتر انجمن سینمای جوان با محوریت سلامت در این رویداد از دیگر موارد عنوان شده در این نشست بود.

در بخش مردمی، فیلم هایی تا سقف ۳ دقیقه به رقابت خواهند پرداخت که یک دستگاه خودرو به اثر برتر و ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی جوایز این بخش هستند.

نخستین جشنواره فیلم «سلامت» از ۳۰ مرداد تا اول شهریور سال ۹۵ به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.