مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، کشفیات سوخت قاچاق در منطقه زاهدان از مرز یک میلیون لیتر گذشت.

به گزارش خبرگزاری موج از زاهدان به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، دادخدا اعتصامی میزان سوخت قاچاق کشف شده تحویلی به انبارهای منطقه در سه ماهه نخست امسال را بیش از یک میلیون لیتر اعلام کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، مقدار این فرآورده‌های تحویلی را یک میلیون و ۱۴۳ هزار لیتر شامل بنزین، نفت گاز و نفت سفید اعلام کرد و افزود: این فرآورده‌ها با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی استان کشف شده است.

وی گفت: از مجموع فرآورده‌های مکشوفه تحویلی به منطقه در سه ماهه نخست امسال ۷۷درصد آن نفتگاز است که این درصد معادل ۸۷۸ هزار لیتر بوده و بیشترین میزان فرآورده‌های مکشوفه را تشکیل می‌دهد.

این مسؤول میزان نفت سفید کشف شده در این مدت را ۲۵۴هزار لیتر و بنزین را ۱۱هزار لیتر اعلام کرد و افزود: این فرآورده‌ها به ترتیب ۲۲درصد و یک درصد از مجموع کشفیات را در بر دارد.