با توجه به مبانی مستحکم اسلامی که پایه استدلال‌های حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد زنان تشکیل می‌دهد، در گفتگوهای حقوق بشری با اروپا ایران توان تأثیرگذاری بر وضعیت حقوق زنان غرب را دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با اروپا بر سر موضوع حقوق بشری از سوی آیت‌الله لاریجانی، رییس قوه قضائیه در حالی صورت گرفت که پیش از این منتقدین برجام مذاکرات هسته‌ای با غرب را سرآغازی برای کشیده شدن گفتگوها به موضوعات موشکی و حقوق بشری می‌دانستند. در همین راستا زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری موج گفتگویی با حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و کارشناس مسائل سیاسی، انجام داده‌ است که در ادامه می‌خوانیم: چرا در این برهه زمانی و پس از انتقادات زیادی از سوی برخی از گروه ها به مذاکرات هسته‌ای، رییس قوه قضائیه از آمادگی برای گفتگوهای حقوق بشری با اروپا خبر داد؟طرح موضوع مذاکره با اروپا در این باره قدری دیر موقع هست و باید زودتر جمهوری اسلامی در رابطه با این مساله با غربی ها وارد مذاکره می‌شد. اما چون دولت خودش از جمله گروه‌هایی است که منتقد رعایت این حقوق در کشور است و بعضا از بعضی از منتقدین نسبت به این قضیه به شمار می‌رود، امکانات این تعامل را فراهم نکرده به همین خاطر قوه قضائیه برای تبین مواضع حقوق بشری چنین تصمیم را اتخاذ کرد. در این شرایط دولت موظف است پیش از آنکه غربی‌ها وارد فاز برجام سه شوند، زمینه این گفتگوها را فراهم کند تا فشار غرب در این باره بر کشور کمتر شود.آیا با توجه به تفاوت مبناهای حقوق بشری میان نظام جمهوری اسلامی ایران و اروپا، امکان رسیدن به تفاهمات وجود دارد؟بله. زیرا میان مبانی ما و بعضی از مبانی حقوق بشر در سازمان ملل اشتراکات وجود دارد و می‌توان بر اساس آن‌ها حقانیت دیدگاه‌های ایران را اثبات کرد. اگر این تعامل صورت گیرد به دلیل استدلال‌های قوی ما که مبتنی بر جهان بینی اسلامی است، حتی تصور می‌شود که می‌توانیم بر دیدگاه‌های آنها اثر بگذاریم و قضاوت هایشان را تغییر دهیم.آیا این گفتگوها ممکن است بر وضعیت حقوق زنان در داخل کشورمان اثر بگذارد؟واقعیت آن است که ما در بحثحقوق بشری به‌اندازه‌ای دستمان پر است که می توانیم حتی بر مواضع آنها در این خصوص اثر بگذاریم. غرب در این مورد صرفا بر تساوی حقوق زنان با مردان تاکید دارد در حالی که این مساله ظلم در حق زن است و ما می‌توانیم با مبانی اسلامی خود آن را اثبات کنیم. ضمن آنکه نباید فراموش کنیم که به طور کلی ساختار خانواده در غرب با ساختار خانواده در نظام اسلامی متفاوت است.با توجه به اینکه مبنای سیاست خارجی دولت یازدهم تعامل است، آیا مطرح شدن گفتگوهای حقوق بشری پس از مذاکرات هسته ای می‌تواند نقطه مثبتی برای این دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده محسوب شود؟ دولت تا پیش از این در این مسیر قدمی برنداشته بود اما اگر در شرایط کنونی و پس از تاکید آیت الله لاریجانی در این راستا همکاری‌های لازم را انجام دهد می‌تواند از این مساله به نفع خود بهره ببرد هرچند که هنوز وارد این فاز نشده است.