امیر خلبان محسن دره‌باغی با حکم سردار سرلشکر محمد باقری به سمت معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر خلبان محسن دره‌باغی با حکم سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به سمت معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد.
امیر دره‌باغی پیش از این معاونت آماد و پشتیبانی ارتش را بر عهده داشت که جای خود را به امیر علی آراسته داد.