فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن علاقه مند است که ناامنی را به مرزهای جمهوری اسلامی بکشد، اما سپاه و ارتش جلوی داعش را گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، امیراحمدرضا پوردستان صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش با بیان اینکه داعش در شرق کشور در حال شکل گیری است افزود: البته این به معنای آن نیست که می تواند کاری انجام دهند.

وی با بیان اینکه راهبرد جدید آمریکا جنگ مذهب علیه مذهب است، عنوان کرد: دشمن علاقه مند است که نا امنی را به مرز های جمهوری اسلامی بکشد، اما سپاه و ارتش جلوی داعش را گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه ما امروز با جنگ های ترکیبی رو به رو هستیم گفت: آمریکا همه توانش را برای براندازی جمهوری اسلامی به کار گرفت اما به جایی نرسید.

وی با هشدار اینکه مواظب این دشمن باشید و خوش گمانی به دشمن را کنار بگذارید که امروز این تحریم ها برداشته شود یا نه! افزود: بادور هم نشستن چهار تا وزیر امور خارجه دشمنی ما با آمریکا تمام نمیشود، مشکل ما با آمریکا ریشه ای است.

امیرپوردستان از ۲۳ بهمن ۵۷ آمریکا حرکت براندازی علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده است افزود: آمریکا با ماهیت جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد و تمام اقدامات را به کار گرفته اند تا ریشه انقلاب اسلامی را خشک کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هندسه قدرت در دنیا در حال شکل گیری و ما با پیچ تاریخی مواجه هستیم الان دنبال این هستند که ایران در کجای این هندسه قرار دارد و در کجا باید قرار گیرد.

امیرپوردستان با اشاره به اینکه آمریکا همه تلاشش را کرد که قطب جدیدی به نام جهان اسلام شکل نگیرد گفت: اما سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در اوج آمادگی و بسیج با روحیه شهادت طلبی در کنار پشتوانه مردمی مثل همیشه این اهداف شوم را نقش برآب کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دشمن در جنگ نرم به عنوان آینده سازی است افزود: سرمایه گذاری امروز دشمن در حوزه جنگ نرم به مراتب از جنگ سخت بیشتر است.

وی در ادامه از جنگ اقتصادی به عنوان یکی از راهبردهای دشمنان کشور نام برد و گفت: قصد دشمن از تحریم های اقتصادی انداختن شکاف بین مردم و حاکمیت است، دشمن میخواست مردم را به خیابان ها بکشد.

وی ادامه داد: مسئولان آمریکایی در برجام بیشتر از مسئولین داخلی وعده می دانند که اوضاع خوب می شود می خواستند مردم را امیدوار کند آنها می خواستند مردم را وارد خیابان ها کنند، آنها از فرصت های از دست رفته در فتته ۸۸ ناراحت هستند.

وی اضافه کرد: رهبری بسیار تاکید داشتند که مواظب بیوتروریسم باشیم می خواهند از طریق آلوده کردن مواد غذایی جمعیت مسلمانان را کم و کنترل کنند.

امیرپوردستان ادامه داد: یکی از سیاست های دشمن که در حال انجام است آلوده کردن مواد غذایی از طریق مواد رادیواکتویه هستند تا مردان و زنان عقیم سازی شده و جمعیت مسلمانان کم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از امیر ملکیان به عنوان یکی از نخبه های ارتش جمهوری اسلامی نام برد و اظهارداشت: امیر ملکیان بعد از یک هفته به عنوان مسئول معاونت عملیات نیروی زمینی آغاز به کار خواهند کرد.

در ادامه امیر شریفی به عنوان فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش معرفی و از امیر ملکیان قدردانی شد.