نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: هنوز شکایتی درباره فروش پارک محموآباد به کمیسیون ارائه نشده است اما کمیسیون بعد از شکایت به این موضوع رسیدگی می کند.

فرهاد تجری در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج، درباره فروش پارک محمود آباد گفت: هنوز در خصوص فروش اراضی پارک محمود آباد شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ نشده است ولی در صورت شکایت، کمیسیون به این موضوع ورود پیدا می کند.

وی افزود: وظیفه ذاتی مجلس بحثنظارتی است و در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ نقش اصلی را ایفاء می کند.

گفتنی است؛ اخیراً ۱۲ هکتار از جنگل‌های ۱۹هکتاری منطقه سرخرود که به‌درخواست اهالی منطقه، پارک جنگلی شهدای ملاکلا نام گرفته بود به‌مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به‌منظور ساخت مجتمع مسکونی فروخته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، اهالی منطقه سرخرود استان مازندران طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پارک جنگلی شهدای ملاکلا به منابع طبیعی استان مازندران شدند.