شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵ / ۰۶ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

شورای نگهبان این لایحه را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.