عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کمبود اعتبارات را دلیلی موجه در راستای کاهش فعالیت‌های حوزه فرهنگ و هنر ندانست و گفت: برخی کمبود اعتبارات را دلیلی بر کاهش فعالیت‌های فرهنگی می‌دانند، در حالی که با نگاهی به زندگی افراد شاخص فرهنگی در گذشته در می‌بابیم این افراد با کمترین امکانات بزرگترین خدمات فرهنگی را به جامعه ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسن حسینی شاهرودی در نشستی با سرپرست و کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود و نیز جمعی از هنرمندان تعزیه این شهرستان، وظیفه هنرمندان را در فرهنگ‌سازی و توسعه بخش‌های مختلف کشور ارزشمند خواند و اظهار کرد: هر کس به فراخور توانایی‌اش باید برای خود و دیگران مفید واقع شود. وی با اشاره به لزوم توجه به فرهنگ در بحث اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی که نیاز کشور است به نگاه عمیق فرهنگی نیاز دارد. عضو فراکسیون ولایت مجلس دهم تصریح کرد: فرهنگ، زیربنای امور است و بدون فرهنگ سازی انجام اقدامات اساسی ممکن نیست. وی با بیان اینکه اقتصاد علم جداگانه‌ای است و با این همه فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز بسیار مهم است خاطرنشان کرد: به رغم وجود امکانات پیشرفته، برای توسعه هر کشوری پیش از امکانات نیاز به فرهنگ‌سازی است تا ضرورت آن برای مردم بیان شود. حسینی با اشاره به فرهنگ ریشه‌دار مردم ایران گفت: دشمنان نظام اسلامی برنامه‌ها و هزینه‌های زیادی را برای تغییرات فرهنگی مورد نظرشان می‌دهند، اما اثر این اقدامات در مقابل فرهنگ دینی و ملی مردم ایران ناچیز است. وی ظرفیت فرهنگی شاهرود را بسیار زیاد دانست و گفت: باید از این ظرفیت‌های فرهنگی و هنرمندان برای ارتقای فرهنگ شهرستان استفاده شود تا در شهر دارالمومنین شاهرود برخی ناهنجاری‌ها مشاهده نشود. نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، تلطیف فضا را یکی از وظایف هنرمندان خواند و تصریح کرد: هنرمندان با فعالیت‌های خود می‌توانند فضای روانی جامعه را خوشایند کنند.