نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مجلس و کمیسیون امنیت ملی تا محرز شدن کامل نقض توافق هسته ای نمی تواند دست به اقدام خاصی بزند.

کمال دهقانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر درز اطلاعات محرمانه ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج ، افزود: برجام توافقی میان ایران با شش کشور  دنیا است، این توافق صرفا محدود به آمریکا نیست که تحولات سیاسی این کشور بخواهد بر روند اجرای آن تاثیر بگذارد. وی ادامه داد: رقابت جمهوری خواهان با دموکرات ها در آمریکا باعث شد توافق هسته ای و جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ابزاری برای کنار زدن طرف مقابل شود اما نباید نگران بود که تنها با موضع گیری های شخصی مانند ترامپ برجام بی نتیجه باقی بماند. با این حال هرگونه نقض توافق هسته ای به طور حتم با واکنش ما هم روبرو خواهد شد. دهقانی با مهم خواندن نقش دستگاه های نظارتی داخل بر فرایند اجرای برجام، تاکید کرد: در این مسیر مجلس و به ویژه کمیسیون امنیت ملی نیز حائز اهمیت است، چون طبق قانون باید هر سه ماه این کمیسیون در جریان اجرای توافق هسته ای قرار گیرد. وی درعین حال ادامه داد: اما نقض شدن معاهده بین المللی ایران با گروه ۵+۱ هنوز به طور کامل محرز نشده است، لذا تا آن زمان مجلس نمی تواند دست به اقدام خاصی بزند.