شورای نگهبان طی نامه‌ای به وزارت کشور با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای نگهبان نظر خود را در مورد زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
شورای نگهبان طی نامه‌ای در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد:
عطف به نامه شماره ۳۵۸۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۳ / ۲۶ در خصوص برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ های پیشنهادی، موضوع در جلسه شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۵/۵ / ۶ مطرح که پس از بررسی، روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۲ / ۲۹ جهت برگزاری انتخابات مورد تصویب قرار گرفت.