لیست اسامی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نهایی شد.

رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج؛ از اعلام لیست نهایی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دهم خبر داد.
لیست اسامی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر است:
۱ - محمد اسماعیل سعیدی
۲ - ناهید تاج الدین
۳ - شکور پور حسین شقلان
۴ - سلمان خدادادی
۵ - سید حمزه امینی
۶ - جلیل مختار
۷ - رضا شیران خراسانی
۸ - علیرضا محجوب
۹ - مسعود رضایی
۱۰ - محمدرضا بادامچی
۱۱ - حسن لطفی
۱۲ - علی کرد
۱۳ - عباس گودرزی
۱۴ - سید صادق طباطبایی نژاد
۱۵ - عبدالرضا عزیزی
۱۶ - محمد وحدتی هلان
۱۷ - سمیه محمودی
۱۸ - غلامرضا کاتب
۱۹ - علی رستمیان سبزه خانی
۲۰ - زهرا ساعی
۲۱ - رسول خضری
۲۲ - خدیجه ربیعی فرادنبه
۲۳ - احمد بیگدلی