نماینده تهران درباره نظر عارف برای ریاست بر مرکز پژوهش‌ها گفت.

ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج درباره احتمال ریاست عارف بر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در گفتگویی که با عارف داشتم، وی اعلام کرد موافق ریاست بر مرکز پژوهش‌های مجلس نیست و حتی تمایلی برای ریاست بر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم ندارد. وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ارگان‌های تأثیرگذار مجلس است ولی نظر افراد برای پذیرش ریاست این ارگان، شخصی  و  قابل احترام است که در حال حاضر عارف تمایلی برای ریاست  بر مرکز پژوهش‌ها ندارد. بر این اساس؛ تابش در گفتگویی که پیش از این با خبرنگار موج داشت؛ اعلام کرده بود: عارف تمایلی به ریاست مرکز پژوهش‌ها ندارد اما وی تابع نظر جمع است و درصورتیکه اعضای فراکسیون امید درباره ریاست وی به جمع‌بندی برسند، عارف ریاست مرکز پژوهش‌ها را قبول می‌کند.