رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید میزان ثروت یک مسئول، حدی داشته باشد و نمی‌توان به ثروت انبوه فرماندهان، مسئولان و مدیران نظام اسلامی تن داد، چرا که این رهنمود صریح امام(ره) است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه سی و هفت سال است ملت ایران رو در روی زورگویان و ابرقدرت‌ها پیروزمندانه ایستاده‌اند، گفت: این پیروزی‌های چشمگیر، دو تکیه‌گاه و پشتوانه دارد؛ یک تکیه‌گاه آن توکل بر خدا و امداد گرفتن از خداوند است و تکیه‌گاه دوم اعتماد مردم، که همیشه در صحنه بوده و انقلابی مانده‌اند.

وی ادامه داد: دست‌درازی‌ها به بیت المال و فسادهای اقتصادی به هر دو پشتوانه و تکیه‌گاه، لطمه می‌زند، چرا که اولاً خداوند با انسان‌های حق‌مدار و عادل و طرفدار عدالت است و امداد خود را به جامعه نادرست و تبعیض‌پذیر مرحمت نمی‌کند، بلکه امداد خود را به جامعه‌ای می‌دهد که به دنبال حق و عدالت است و در آن حق‌خوری جایی ندارد. نقدی اظهار کرد: وقتی پای تبعیض‌هایی چون حقوق‌های نجومی به میان می‌آید، در واقع امدادهای الهی را از دست می‌دهیم. وی با تأکید بر اینکه این نوع دست‌درازی‌ها به بیت‌المال قهراً موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود، افزود: برداشت‌های نامتعارف و ظالمانه از بیت‌المال می‌تواند برای مردمی که همیشه در صحنه بوده‌اند و از نظام دفاع می‌کنند، تردید ایجاد کند و با قوت می‌توان گفت خطر این فسادهای اقتصادی از خطر داعش بیشتر است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: در مقابل داعش و هر تروریستی با توکل بر خدا و اعتماد عمومی مردم می‌توانیم ایستادگی کنیم و این به عنوان سلاح و سپر دفاعی نظام تلقی می‌شود، اما این رفتارهای ناروا به نوعی نظام را خلع سلاح می‌کند. نقدی با اشاره به موضع رهبری درباره پیگیری جدی موضوع حقوق‌های نجومی و برخورد با آن، گفت: این موضوع تنها با برگرداندن اموال و صدور چند بیانیه یا عزل یک مدیر متخلف خاتمه پیدا نمی‌کند بلکه متخلفان باید حتماً مجازات شوند تا این مجازات باعث عبرت باشد و کسی جرأت دست‌درازی دوباره به بیت‌المال را پیدا نکند. او با تأکید بر تدوین برنامه‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از غارت بیت‌المال گفت: یکی از تدابیر برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی این است که مدیران از طبقه متوسط و پایین جامعه انتخاب شوند، چراکه مدیرانی که از طبقه اشراف و ثروتمندان باشند از حال مردم محروم جامعه بی‌خبرند و نمی‌توانند عدالت را پیاده کنند. نقدی ادامه داد: باید میزان ثروت یک مسئول، حدی داشته باشد و نمی‌توان به ثروت انبوه فرماندهان، مسئولان و مدیران نظام اسلامی تن داد، چرا که این رهنمود صریح امام (ره) است. وی در پایان گفت: با برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی، مردمی که تاکنون امیدوارانه در صحنه بوده‌اند، متوجه خواهند شد که نظام اسلامی ایران، نظام حقیقت و عدالت است.