سخنگوی کارگروه نظارت و پایش هوشمند ناوگان حمل‌ونقل عمومی از غیرفعال شدن کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه از ابتدای مرداد خبر داد و گفت: به ۵۰ هزار دارنده کارت سوخت خودروهای عمومی فاقد بیممه شخص ثالثدر خصوص قطع سهمه سوخت هشدار داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، شهرام آدم‌نژاد با بیان این‌که یکی از تصمیمات کارگروه نظارت و پایش هوشمند ناوگان حمل‌ونقل عمومی جدول معیار‌های مصرف است، اظهار کرد: ‌ با توجه به داده کاوی‌هایی که روی میزان مصرف سوخت طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، تلاش شد میزان سهمیه با نیاز واقعی ناوگان نزدیک و انحراف معیار توزیع سهمیه‌ها کمتر شود.

وی یادآور شد: ‌ تفاهمات خوبی در چند ماه گذشته بین شرکت پخش، بیمه مرکزی ایران و مجموعه شرکت توسعه ناجی صورت گرفت و قرار شد از ۶ خردادماه امسال برای ناوگانی که فاقد بیمه معتبر هستند هشدارهایی در جایگاهای سوخت داده شود. به گفته وی، قرار بر این شد که طی هفته جاری با پلیس + ۱۰ در سراسر کشور هماهنگ شود و مجموعه دفاتر این ارگان خدمات را به صورت رایگان به افراد دارای مشکل در رابطه با بیممه ارائه دهند. با هشدار به دارندگان کارت سوخت فاقد بیمه شخص ثالث، کارت سوخت به صورت خاکستری در می آید و اگر تا یک ماه برای رفع مشکل بیمه خود به پایگاه های پلیس + ۱۰ مراجعه نکنند کارت سوخت آنها باطل می شود. وی با بیان اینکه هنوز هیچ کارت سوختی باطل نشده است، گفت: هشدار ها را شروع کرده ایم و نزدیک ۵۰ هزار کارت سوخت این هشدارها را دریافت می کنند. کل ناوگان موجود حدود ۸۰۰ هزار دستگاه است که نفت گاز دریافت می کنند.