نماینده مردم سنندج گفت: درصد بیکاری در مناطق محروم بالای ۴۵ درصد است که این پاشنه آشیل برای سیاست اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیوان دره و کامیاران پس از ارائه گزارش وزیر کار و رفاه اجتماعی و تشکر از او گفت: شما در ارائه گزارش خیلی سریع از بعضی از مسائل رد شدید اما در آمار ارائه شده کاملا مشخص است که چقدر در آسیب‌شناسی مشکل بیکاری کار انجام شده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی تذکرات وزیر مربوط به دولت می‌شود البته فقط در یک مورد درباره قانون مصوب گذشته صحبت کردند. وزاری دیگری نیز تاکنون به مجلس آمده‌اند و تمامی این وزرا درباره کارهایی که باید انجام دهند سخن گفته‌اند پس کی قرار است این اقدامات انجام شود. علوی با اشاره به در اختیار بودن شرکت‌های شستا در وزارت‌خانه کار و رفاه اجتماعی گفت: با داشتن این امکانات تاکنون چقدر در مناطق محروم اشتغال ایجاد کردید، مسائلی مانند اینکه آقازاده‌ای میلیاردها پول را جارو می‌کند، به این منتهی می‌شود که نخبگان از کشور خارج می‌شوند. درصد بیکاری در مناطق محروم بالای ۴۵ درصد است که این پاشنه آشیل برای سیاست اقتصاد کشور محسوب می‌شود. نماینده مردم سنندج ادامه داد: نرخ بیکاری در استان‌های محروم ۴۵ درصد است این موضوع پاشنه آشیل مشکلات اقتصادی مملکت ما خواهد شد در طول سه سال گذشته به طور مدام دردولت تدبیر و امید از دولت‌های گذشته انتقاد شده است اما تاکنون چه اقدام مناسبی از سوی این دولت انجام گرفته است. وی در پایان با بیان اینکه دولت و مجلس مدیون مردم است گفت: ما تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور بیشتر کرده‌ایم و با این گزارشات نمی‌توان مملکت را اصلاح کرد باید بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری براساس اقتصاد مقاومتی عمل کنیم.