نماینده مردم نهاوند گفت: در برجام سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی را نمی‌پذیریم.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بنا به تعبیر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خدمت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان از خدمت و شرمندگی جوان در خانواده اش بیشتر است اما این شرمندگی متعلق به کسانی است که همیشه منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند.
وی ادامه داد: بیکاری معلول اقتصاد بیمار و رکود است اما تمام مشکلات با صبر و همت حل شدنی است خوشبختانه راه حل مشکلات ما در این شرایط سخت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مشخص است. نماینده مردم نهاوند گفت: در نظام بین الملل که بر پایه ظلم و ستم بنا شده تنها راه ما گوش فرا دادن به بیانات رهبری است وصد البته مفهوم اقتصاد مقاومتی اقتصادی منزوی نیست. بهرام‌نیا با اشاره به برجام گفت: برجام قسمتی از سیاست خارجی ما بود و پیگیری و اجرا آن وظیفه وزارت امور خارجه است که البته باید تحت نظارت برخی نهادها مانند مجلس باید به کار خود ادامه دهد بنابراین ما در این راستا نه سیاه نمایی و نه بزرگنمایی را می پذیریم.