نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی از حرکت روز گذشته نمایندگان که پس از تذکر زهرا سعیدی برای او دست زده بودند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسدالله عباسی گفت: دیروز نماینده‌ای در تذکری آیین‌نامه‌ای بی‌عدالتی را زیرسوال برد اما بعد از صحبت‌های وی بخشی از نمایندگان دست زدند که این امر جایگاه و منزلت مجلس را سبک کرد. او ادامه داد: برخی از همکاران بدانند اینجا مجلس است و قداست آن باید حفظ شود. هیچگاه در ادوار مجلس رسم نبوده بعد از سخنان یکی از نمایندگان دست زده شود. عباسی همچنین در تذکر دیگری این مساله را مطرح کرد که روز گذشته تذکرات خارج از دستور مطرح شده که رئیس جلسه نباید اجازه طرح آنها را می‌داد. نماینده رودسر نسبت به تشکیل شعب و انتخاب اعضا برای کمیسیون تخصصی نیز تذکر داد. پس از پایان تذکرات این نماینده، علی لاریجانی گفت: چارچوب‌های رفتاری داخلی مجلس باید مطابق با آیین‌نامه رعایت شود. او همچنین درباره وظایف شعب در تعیین اعضای کمیسیون‌ها نیز گفت که تصمیم‌گیری برعهده رئیس هر شعبه است.