لیست اسامی اعضای آموزش و تحقیقات مجلس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری موج؛ لیست اسامی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مشخص شد که در ذیل می‌‌آید: ۱-محمدرضا عارف ۲-کارن خانلری ۳-قاسم احمدی لاشکی ۴-اسفندیار اختیاری ۵-اسدالله عباسی ۶-محمود نگهبان سلامی ۷-محمد قمی ۸-فریده اولاد قباد ۹-سید محمد باقر عبادی ۱۰-فاطمه سعیدی ۱۱-سید جواد ساداتی نژاد ۱۲-میر حمایت میرزاده ۱۳-محمد بیرالوندی ۱۴-احد ازادی خواه ۱۵-داوود محمدی ( فرزندمراد) ۱۶-محمود صادقی ۱۷-جبار کوچکی نژاد ۱۸-فرهاد فلاحتی ۱۹-محمد مهدی زاهدی ۲۰علیرضا سلیمی ۲۱-محمد جواد فتحی ۲۲-محمد باسط دورازهی ۲۳- سید محمد جواد ابطحی