لیست اسامی اعضای عمران مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج؛ لیست اسامی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص شد که در ذیل می‌‌آید: ۱-یوناتن بت کلیا ۲-حسین نیاز اذری ۳-شهرام کوسه غراوی ۴-محمد دامادی ۵-صودیف بدری ۶-سید هادی بهادری ۷-اقبال محمدیان ۸-علیم یار محمدی ۹-محمد مهدی افتخاری ۱۰-سید حسین افضلی ۱۱-سید ابوالفضل موسوی ۱۲-سید احسن علوی ۱۳-عبدالکریم حسین زاده ۱۴-شادمهر کاظم زاده ۱۵-فرج الله رجبی ۱۶-محمدرضا رضایی ۱۷-سید کماالدین شهریاری ۱۸-حسن خسته بند ۱۹-قلی علیقلی زاده ۲۰محمدرضا ملکشاهی راد ۲۱-حسین هاشمی ۲۲-مجید کیان پور ۲۳حمید بنایی