عضو هیات رئیسه مجلس وساطت عارف برای توقف استیضاح وزبر کار را تکذیب کرد و گفت: طرح استیضاح وزیرکار همچنان در دستورکار است و اگر روحانی در زمان تعیین شده اقدام به اصلاح کابیته نکند، نمایندگان طرح استیضاح را به جریان می اندازند.

محمدعلی وکیلی در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار برگزاری موج، وساطت عارف برای توقف استیضاح ربیعی وزیر کار را تکذیب کرد و گفت: طرح استیضاح ربیعی با ۶۰ امضا آماده شده است و هیچ کدام از نمایندگان امضاکننده طرح خواستار توقف آن نیستند.

وی افزود: ما برای به جریان انداختن طرح استیضاح ربیعی دست نگه داشته ایم و به روحانی فرصت دادیم تا خود برای تغییر کابینه گام بردارد.

این عضو هیات رئیسه خاطرنشان کرد: درصورتیکه روحانی درخواست نمایندگان برای اصلاح کابینه را نادیده بگیرید، طرح استیضاح وزیرکار را تقدیم هیات رئیسه می کنیم.

وکیلی سوال خبرنگار موج درباره زمان داده شده به روحانی را پاسخ نداد و مطرح کرد: بهتر است درباره مهلت زمانی روحانی صحبتی نکنیم اما این مهلت خیلی طولانی نیست.

این عضو فراکسیون امید پیش از این در گفتگو با خبرنگار موج از اولتیماتوم یک ماهه به روحانی خبر داد و گفته بود: ما برای صلاح دولت از رییس جمهور میخواهیم تا برخی وزرا را تغییر دهد و درصورتیکه دولت توجهی نکند، نمایندگان با استفاده از ابزارهای قانونی خود وارد عمل می شوند.

محمدرضا عارف هم در گفتگویی درباره استیضاح وزیر کار گفت: استیضاح ربیعی در دستور کار فراکسیون امید نیست و هرگونه اقدام برای استیضاح وزرا از سوی فراکسیون امید، ابتدا با هماهنگی با دولت انجام می شود و منش و روش ما این است که برخی از مشکلات را با همراهی با دولت حل و فصل کنیم.

گفتنی است؛ برخی رسانه های حامی دولت خبری درباره لغو استیضاح ربیعی با وساطت محمدرضا عارف و چندنفر از نمایندگان خبر دادند و این درحالی است که وکیلی طراح این استیضاح این خبر را صراحتا تکذیب کرد.