جمعی از نمایندگان استان خوزستان به دلیل قرائت دیرهنگام تذکرات کتبی آن‌ها در مورد استاندار به هیأت رئیسه اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، قرائت تذکرات کتبی نمایندگان از سوی هیأت رئیسه مورد اعتراض برخی از نمایندگان استان خوزستان قرار گرفت و آن‌ها با فریادهایی اعتراض خود را به هیأت رئیسه نشان دادند.

مسعود پزشکیان که اداره جلسه را بر عهده داشت در همین رابطه گفت: تذکرات نمایندگان خوزستان در مورد موضوع استاندار این استان با تاخیر اعلام شد.

وی افزود: ما امروز هم ۴۵ دقیقه اجازه دادیم که تذکرات نمایندگان مطرح شود. پس از نواختن زنگ پایان جلسه اکبر رنجبر زاده که تذکرات کتبی نمایندگان را قرائت می کرد گفت: من در زمان قرائت تذکرات گفتم که این تذکر مربوط به یکم تیرماه است اما به علت نبود فرصت امروز قرائت شده است.

نمایندگان استان خوزستان در تذکر کتبی خود خواستار انتصاب استاندار بومی شدند که در این فاصله استاندار انتخاب شده بود.