فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه در نخستین نشست پس از تشکیل هیأت رئیسه، مشکلات زنان پایتخت را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه با حضور اعضا برگزار می‌شود. در این جلسه قرار است مسائل و مشکلات زنان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آنها راهکارهایی اندیشیده شود. همچنین در این جلسه قرار است به مشکلات و مسائل موجود در حوزه اجتماعی زنان پرداخته شود. در جلسه قبلی این فراکسیون، انتخابات هیأت رئیسه برگزار شد که بر این اساس پروانه سلحشوری به عنوان رئیس و طیبه سیاوشی و ناهید تاج‌الدین به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.