انتخاب سه نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه قضائیه در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت و اولین دستور کار مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان و لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل است.
انتخاب سه نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه قضائیه از دیگر دستور کارهای مجلس در هفته جاری است. نمایندگان همچنین در این هفته دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی را به عنوان ناظر در شورای عالی اداری، دو نفر از اعضای این کمیسیون را به عنوان عضو شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و دو نفر از اعضای این کمیسیون را به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب می کنند. انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد از دیگر دستور کارهای جلسات هفته جاری مجلس است.