برخی از سهامداران پدیده شاندیز صبح دوشنبه در برابر مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری موج،‌ جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز در اعتراض به بلاتکلیفی سهام شان پس از تعطیلی مجموعه پدیده، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن ‌پلاکاردهایی خواستار عمل به قانون و تعیین تکلیف سهام و قیمت‌گذاری سهام شرکت پدیده شاندیز و نیز پرداخت حقوق قانونی سهامداران شدند.