نماینده مردم سقز و بانه از رئیس جمهور خواست: وزرای اقتصاد و تعاون را عزل کند و گفت این افراد در واکنش به فساد در حوزه مدیریتی خود حتی عذرخواهی نیز نکردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی روز سه شنبه، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور گفت: حساسیت موضوع حقوق های نجومی در کشور به خاطر مشکلات اشتغال و اقتصاد مردم است.

وی ادامه داد: در ارتباط با حقوق های نجومی مدیران، امروز مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مدیران نگران هستند اما وزیر اقتصاد و تعاون حتی یک عذرخواهی نیز نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مناطق محروم ما بسیارند خانواده هایی که کارت خود را به عنوان وثیقه در اختیار نانوایی ها قرار می دهند تا وقتی یارانه خود را گرفتند بدهی شان را بپردازند و جوانان از بیکاری خودکشی می کنند. باید وزیر اقتصاد و تعاون استعفا می دادند.

بیگلری خطاب به رئیس جمهور گفت: خودتان وزیر اقتصاد و وزیر تعاون را عزل کرده و نامتان را در تاریخ جمهوری اسلامی ماندگار کنید. در غیر این صورت بر ما واجب است وزیر اقتصاد و تعاون را استیضاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران قابل پذیرش نیست، گفت: حقوق کارمندان ۱.۵ میلیون و حقوق کارگران زیر ۱ میلیون است اما خط فقر ۲.۵ میلیون است.

وی همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست: رئیس دیوان محاسبات را عزل کند و تاکید کرد باید در انتخاب رئیس دیوان محاسبات دقت جدی صورت گیرد زیرا سهم این افراد در این فساد کمتر از عاملان آن نیست.