عضو فراکسیون امید با بیان اینکه دولت و دستگاه های نظارتی اقدامات خوبی در مسئله فیش های نجومی انجام داده اند، گفت: متاسفانه بزرگ نمایی فساد و کوچک نمایی خدمات دولت با اغراض سیاسی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مهدی شیخ نماینده تهران در نطق میان دستور گفت: اگر افراد یک جامعه احساس کنند ارزشمند نیستند و به جای عدالت تبعیض و عدم توجه به حقوقشان وجود دارد، احساس ناامنی خواهند کرد. تا چنین امنیتی برقرار نشود، مردم به آینده و کسب و کار خود امیدوار نخواهند شد.

عضو فراکسیون امید شنیدن اخبار فیش های نجومی را موجب یاس و ناامیدی مردم خواند و گفت: کارگرانی که در ازای هزاران ساعت کار حقوقی اندک دریافت می کنند وقتی خبر حقوق های نجومی را می شنوند دچار یاس و ناامیدی می شوند.

وی تصریح کرد: امروز هیچ خدمتی بالاتر از مبارزه با فساد اداری نیست. مردم اگر بدانند فسادی وجود ندارد، همه تبعیض ها را تحمل می کنند.

نماینده تهران گفت: اکنون دولت و دستگاه های نظارتی به خوبی در این مسئله وارد شده اند اما بزرگ نمایی فساد و کوچک نمایی خدمات دولت با اغراض سیاسی ادامه دارد.