رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای آبادانی کشور نیاز به آمایش سرزمینی وجود دارد، گفت: اگر فهم مشترک برای آبادانی کشور وجود نداشته باشد به مشکل می خوریم.

به گزارش خبرگزاری موج؛ علی لاریجانی امشب(یکشنبه ۱۳ تیر ماه) در ضیافت افطاری دولت اظهار داشت: مجلس دهم با روحیه و نشاط تشکیل شده و امروز کمیسیون ها شکل پیدا کرده اند و آماده فعالیت تقنینی و نظارتی خود هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از پایان مجلس نهم در یک ارزیابی مشخص شد که نقش طرح ها بیشتر از لوایح بوده و در حدود ۴۵ درصد لوایح مورد بررسی قرار گرفته ولی از طرف دیگر طرح ها ۵۵ درصد بوده اند در حالی که باید توجه داشت مجلس برای کار بر روی لوایح مشتاق تر است چون پشتوانه کارشناسی بهتری دارد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور ادامه داد: انگیزه ما این است که لوایح دولت مبنای کار تخصصی کمیسیون ها باشد و توصیه من این است که دولت هم در این زمینه فعالانه برخورد کند، چند مورد از لوایح مهم هستند که لازم است کمیسیون های تخصصی آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس قوه مقننه متذکر شد: برخی مواقع مهلتی از سوی دولت مقرر می شود تا لایحه ای را تقدیم مجلس کنند ولی این امر میسر نمی شود. در خصوص لایحه خدمات تقریبا ۳ سال پشت سر هم آن را تمدید کردیم که البته بهتر بود سریع تر این لوایح به مجلس ارائه شود.

لاریجانی گفت: شرایط کشور اقتضاء می کند همگرایی دولت و مجلس بیشتر باشد که مجلس دهم این روحیه را به طور کامل دارد. با توجه به شرایط کشور باید از فرصت های موجود استفاده کنیم و کمتر به کشمکش بین قوا بپردازیم.

وی در مورد لایحه برنامه ششم افزود: قرار بود تکمله برنامه ششم به مجلس ارائه شود ولی ظاهرا اینگونه نشد، بنای ما در مجلس بر این است که بودجه سال آینده بر مبنای این برنامه تهیه شود. هفته آینده نیز کمیسیون تلفیق تشکیل می شود. با این شرایط بهتر است تا اواخر شهریور و مهر ماه کار برنامه تمام شود و بودجه سال آینده بر مبنای برنامه ششم تعیین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای روحانی مایل هستند و تلاش می کنند پایه گذار آبادانی در کشور باشند، گفت: اگر سهم مشترکی برای آبادانی کشور به وجود نیاید به مشکل می خوریم. فعالیت برای آبادانی کشور باید بر اساس آمایش سرزمینی انجام شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: اگر آمایش سرزمین انجام شود به وفاق می رسیم. تقریبا در هر برنامه ای تأکید شده که آمایش سرزمینی انجام شود ولی این امر محقق نشده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرمودند از زمان دولت ایشان نیز قرار بوده که آمایش سرزمینی انجام شود ولی تاکنون چنین نشده است، گفت: مقام معظم رهبری راه میانبر را برای انجام آمایش سرزمینی استفاده از شوراهای توسعه در استان ها را پیشنهاد دادند تا یک برنامه پایه ای برای آبادانی کشور ایجاد شود.

وی افزود: اگر یک کار ناقص در این زمینه انجام شود بهتر از نبودن برنامه ای در این موضوع است. اگر طرح کاملی ایجاد شود کشمکشی نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توصیه من این است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور پایه گذار این فکر باشند و حتی اگر مشکلی به وجود آید می توان بعدا آن را اصلاح کرد.

لاریحانی با بیان اینکه وزیر صنعت عنوان کرده است که به دنبال احیای ۶۵۰۰ کارگاه صنعتی هستند، گفت: ما نیز این برنامه را تحسین می کنیم که البته باید به نقش مهم بانک ها در این زمینه توجه داشت و بانک ها باید کمک بیشتری به تولید کنند.

وی افزود: دولت قبل آنقدر به بانک ها دستور می داد که بانک ها تبدیل به صندوق شده بودند ولی در حال حاضر هم نباید شرایط به گونه ای باشد که هر کدام از آنها یک امپراطوری را تشکیل دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام دولت در خصوص ناهنجاری های به وجود آمده در خصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی را تحسین می کنیم و حتما باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود.

وی افزود: بررسی هایی که ما و بخش های نظارتی انجام داده ایم نشان می دهد که سطح فراوانی از مدیران حقوق های نجومی دریافت نمی کنند بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می گیرند.

لاریجانی با بیان اینکه بنا نیست در کشور فقط عده ای محدود بار دموکراسی را بر دوش بکشند، گفت: مسئله اعتماد عمومی یک امر ضروری است و همه افراد در یک کشور باید هنجارها را رعایت کنند و رعایت این هنجارها تنها توسط کسانی که از مردم رأی گرفته اند نباید رعایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی گفته می شود برخی از این اقدامات قانونی بوده ولی باید مطابق عقل در این زمینه ورود پیدا کرد، گفت: اگر این اقدامات بر اساس قانون بوده نباید از انتشار آنها نگران باشیم که البته انتشار این فیش های حقوقی با هر انگیزه ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام شود.

لاریجانی ادامه داد: کنفسیوس حکومت صالح را دارای ۳ اصل تدارکات شایسته، ارتش نیرومند و جلب اعتماد مردم می داند. اگر شرایط به گونه ای باشد که یکی از اینها را نگهداریم حتما باید اعتماد مردم را حفظ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران اجرایی کشور باید از این فرصت استفاده کنند و مشکل را حل کنند.

لاریجانی اظهار داشت: بنا بر فرموده حضرت علی(ع) اگر رابطه خود را با خدا اصلاح کنیم رابطه ما با مردم اصلاح می شود که در زمینه فیش های حقوقی نیز ناامید کردن مردم قطع اثر دینی بدی دارد.

وی افزود: در زمینه فیش های حقوقی گزارشی هم تهیه و منتشر می شود.