در جلسه علنی امروز اعتبارنامه نمایندگان تبریز که در دور دوم به مجلس راه یافتند تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج؛ در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) تصویب اعتبارنامه نمایندگان در دستورکار قرار داشت. بر این اساس اعتبارنامه محمدحسین فرهنگی، بی مقدار، اسماعیل سعیدی و خانم ساعی از حوزه تبریز، آدرشهر و اسکو در جلسه علنی مجلس دهم به تصویب رسید. گفتنی است؛ این نمایندگان در دور دوم انتخابات به مجلس دهم راه یافتند اما بازشماری آرا در حوزه انتخابیه تبریز، آدرشهر و اسکو توسط شورای نگهبان، بررسی و تصویب اعتبارنامه این نمایندگان را به تعویق انداخته بود.