سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: 54 نفر از مدیران ارشد وزارت کشور از این وزارتخانه می روند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدسلمان سامانی در توییتر نوشت: پیرو وعده اى که براى اعلام مدیران مشمول قانون منع بکارگیرى بازنشستگان در وزارت کشور داده بودم، پس از ابلاغ قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، بررسى پرونده هاى ادارى و استخدامى مدیران وزارتکشور از حیث شمول یا عدم شمول در این قانون در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به بررسی هایی که تاکنون صورت گرفته تعداد ١٤ استاندار، ١١معاون استاندار، ٥ فرماندار، ١٢ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و١٢ نفر ازستاد ٣١ استانداری بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: فرصت دو ماه برای اجرای این قانون و تغییر مدیران بازنشسته پیش بینی شده که در زمان مقرر انجام خواهد شد.