مهدی جمالی نژاد با حکم وزیر کشور به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، متن حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص مهدی جمالی نژاد به این شرح است:

" نظر به اهمیت پدافند غیرعامل برای مصون سازی و ضرورت کار بست الزمات و اعمال اصول آن نسبت به دارا ئی ها و سرمایه های مادی و معنوی وزارتخانه و نهادهای زیر مجموعه آن، جنابعالی را به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور منصوب می نمایم.

برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری زیرساختهای و دارائی های وزارت کشور، حفظ و ارتقاء پایداری کارکرد و ماموریت هنگام مواجهه با بحران از طریق اجرای کامل اصول و الزامات پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی و آموزش مناسب در این خصوص، مهمترین وظایف این کمیته برای نیل به مصون سازی می باشد که انتظار است با تلاش و مساعی لازم و همکاری همه بخش ها این معهم تحقق یابد.

توفیقات شما را در انجام این ماموریت از خداوند متعال خواستارم."