دستیار ویژه رییس جمهور تاکید کرد: حکم دادگاه لاهه مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا را به چالش کشید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شهیندخت مولاوردی با اشاره به حکم دادگاه لاهه به سود ایران در مورد اعمال تحریم های جدید آمریکا در توییتر نوشت: تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در الزام ایالات متحده آمریکا به خودداری اکید از اجرای آن بخش از تحریم ها که به جنبه های انساندوستانه خدشه وارد می کنند تا صدور رای نهایی، گام دیگری است در نفی یکجانبه گرایی و به چالش کشیدن مشروعیت تحریم های غیرقانونی و ثانویه آن کشور.

دستیار ویژه رییس جمهور با اشاره به حکم دادگاه لاهه تاکید کرد: دیوان معتقد است بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، آمریکا باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال ‌شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی علیه ایران را بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸رفع نماید.

دیوان لاهه