نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعریف دقیق‌تر قاچاقچی حرفه‌ای موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرگزاری موج،  نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 مهرماه) با ماده 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.

در این ماده آمده است: در بند (ژ) ماده (1) قانون بعد از عبارت "اصل" عبارت "و یا تأییدیه الکترونیکی" و همچنین بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ)" عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می شود.

همچنین وکلای ملت ماده 7 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در جریان بررسی این ماده وکلای ملت با حذف کل و جزء ماده مخالفت کرده و در نهایت ماده به تشخیص مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

در این ماده آمده که بند (ش) ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود و اعم از اینکه در هر سه مورد تعقیب شده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر بار بیش از 100 میلیون ریال باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ماده 8 این لایحه با 154 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

در ماده 8 آمده است: در صدر ماده 2 قانون بعد از عبارت قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان 1390 عبارت و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

وکلای ملت با ماده 9 این لایحه با 132 رأی موافق 14 رأی مخالف و 9 رأی متنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 آمده است: در بند (الف) ماده (2) قانون عبارت (به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی) جایگزین عبارت (در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا) می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.

تبصره این ماده می‌گوید: مصادیق موارد قوه قهریه و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.